Доходи бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

6 304 046,5 тис. грн.

Виконано за рік

6 295 455,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 3 058 864,7 3 107 083,9 101,58 3058864733.00 3107083853.39 101.58
2 Неподаткові надходження 248 528,8 224 574,1 90,36 248528807.92 224574072.88 90.36
3 Доходи від операцій з капіталом 13 129,6 4 759,8 36,25 13129602.00 4759792.47 36.25
4 Офіційні трансферти 2 981 183,3 2 954 560,1 99,11 2981183310.82 2954560126.48 99.11
5 Цільові фонди   2 340,0 4 477,5 191,35 2340000.00 4477494.15 191.35
Всього 6 304 046,5 6 295 455,3 99,86