Неподаткові надходження

Заплановано на рік

157 462,9 тис. грн.

Виконано за рік

123 332,2 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Інші неподаткові надходження   100,0 -34 640,3 -34 640,3 100000.00 -34640315.27 -34640.3
2 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населен пункту 400,0 1 407,9 351,98 400000.00 1407890.80 351.98
3 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 0,0 1,1 0,0 0.00 1099.75 0
4 Власні надходження бюджетних установ 156 962,9 157 972,5 100,64 156962938.92 157972503.34 100.64
Всього 157 462,9 123 332,2 78,32