Доходи бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

260 754,8 тис. грн.

Виконано за рік

225 352,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 45 270,0 51 671,6 114,14 45270000.00 51671646.87 114.14
2 Неподаткові надходження 157 462,9 123 332,2 78,32 157462938.92 123332188.07 78.32
3 Доходи від операцій з капіталом 13 000,0 4 607,1 35,44 13000000.00 4607110.79 35.44
4 Офіційні трансферти 42 681,8 41 264,0 96,68 42681811.19 41263997.89 96.68
5 Цільові фонди   2 340,0 4 477,5 191,35 2340000.00 4477494.15 191.35
Всього 260 754,8 225 352,4 86,42