Заплановано на рік

2 938 501,5 тис. грн.

Виконано за рік

2 913 296,1 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Субвенція з держ. бюд міс. бюд. на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеч. сім'ям, дітям-інвалідам 702 820,1 690 506,4 98,25 702820100.00 690506363.51 98.25
2 Субвенція з держ. бюд міс. бюд. на надання пільг та житл. субсидій на оплату електроенер., газу, водопостач. і водовідвед. 1 084 853,2 1 084 853,2 100,0 1084853186.63 1084853169.54 100
3 Субвенція з держ. бюд міс. бюд. на надання пільг та житл. субсидій на придбання твердого та рідкого пічного палива 2 055,3 2 055,3 100,0 2055300.00 2055300.00 100
4 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 514 174,5 514 174,5 100,0 514174500.00 514174500.00 100
5 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 550 878,9 550 878,9 100,0 550878900.00 550878900.00 100
6 Інші субвенції 15 955,8 15 843,8 99,3 15955800.00 15843837.27 99.3
7 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утвор на початок бюджетного періоду 1 125,0 975,9 86,75 1125000.00 975850.32 86.75
8 Субвенція з держ. бюд міс. бюд. на виплату держ. соц. допомоги на дітей-сиріт , "гроші ходять за дитиною" 8 853,5 8 670,3 97,93 8853487.00 8670288.03 97.93
9 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 24 700,0 24 700,0 100,0 24700000.00 24700000.00 100
10 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 10 143,4 5 457,1 53,8 10143444.00 5457138.81 53.8
11 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 10 253,0 10 253,0 100,0 10252982.00 10252981.11 100
12 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці тарифів 7 761,0 0,0 0,0 7761000.00 0.00 0
13 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків 4 927,8 4 927,8 100,0 4927800.00 4927800.00 100
Всього 2 938 501,5 2 913 296,1 99,14