Неподаткові надходження

Заплановано на рік

91 065,9 тис. грн.

Виконано за рік

101 241,9 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств 896,9 1 414,2 157,68 896900.00 1414226.00 157.68
2 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 32 030,0 36 163,1 112,9 32030000.00 36163074.54 112.9
3 Інші надходження  811,5 1 062,0 130,87 811470.00 1062027.43 130.87
4 Плата за надання адміністративних послуг 23 410,0 24 192,5 103,34 23410000.00 24192501.97 103.34
5 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 21 000,0 21 841,9 104,01 21000000.00 21841948.18 104.01
6 Державне мито 1 321,0 1 358,9 102,87 1321000.00 1358905.44 102.87
7 Інші неподаткові надходження   11 596,5 15 209,2 131,15 11596499.00 15209201.25 131.15
Всього 91 065,9 101 241,9 111,17