Доходи бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

6 043 291,7 тис. грн.

Виконано за рік

6 070 102,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 3 013 594,7 3 055 412,2 101,39 3013594733.00 3055412206.52 101.39
2 Неподаткові надходження 91 065,9 101 241,9 111,17 91065869.00 101241884.81 111.17
3 Доходи від операцій з капіталом 129,6 152,7 117,82 129602.00 152681.68 117.82
4 Офіційні трансферти 2 938 501,5 2 913 296,1 99,14 2938501499.63 2913296128.59 99.14
Всього 6 043 291,7 6 070 102,9 100,44