Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 999 960,3 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

5 722 174,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 426 980,5 4 580 841,9 71,28 6426980548.00 4580841868.36 71.28
2 Неподаткові надходження 210 507,6 176 351,7 83,77 210507586.01 176351735.14 83.77
3 Доходи від операцій з капіталом 7 223,8 4 641,1 64,25 7223819.00 4641084.10 64.25
4 Офіційні трансферти 1 281 348,6 942 304,8 73,54 1281348648.68 942304791.54 73.54
5 Цільові фонди   19 106,7 18 034,6 94,39 19106678.00 18034590.55 94.39
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 54 793,0 0,0 0,0 54793000.00 0.00 0
Всього 7 999 960,3 5 722 174,1 71,53