Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 839 145,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 818 932,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 445 163,0 1 516 470,3 23,53 6445163000.00 1516470311.75 23.53
2 Неподаткові надходження 156 864,3 52 910,7 33,73 156864280.80 52910733.80 33.73
3 Доходи від операцій з капіталом 7 196,4 2 432,6 33,8 7196430.00 2432609.53 33.8
4 Офіційні трансферти 1 156 021,9 246 298,7 21,31 1156021869.00 246298696.00 21.31
5 Цільові фонди   19 106,7 820,1 4,29 19106678.00 820063.35 4.29
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 54 793,0 0,0 0,0 54793000.00 0.00 0
Всього 7 839 145,3 1 818 932,4 23,2