Інші дотації з місцевого бюджету

Заплановано на рік

321 659,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

155 092,9 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 321 659,7 155 092,9 48,22
Всього 321 659,7 155 092,9 48,22