Обслуговування місцевого боргу

Заплановано на рік

34,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 34,1 0,0 0,00
Всього 34,1 0,0 0,00