Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Заплановано на рік

22 700,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

15 477,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 981,6 1 027,6 51,86
2 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 20 718,5 14 449,5 69,74
Всього 22 700,0 15 477,2 68,18