Реалізація Національної програми інформатизації

Заплановано на рік

2,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

0,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 2,5 0,8 32,00
Всього 2,5 0,8 32,00