Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Заплановано на рік

24 815,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

13 244,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 24 815,0 13 244,8 53,37 24815000.00 13244797.19 53.37
Всього 24 815,0 13 244,8 53,37