Міжбюджетні трансферти

Заплановано на рік

9 019,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

2 270,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші субвенції з місцевого бюджету 6 959,5 210,0 3,02 6959468.00 210000.00 3.02
2 Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 2 060,1 2 060,1 100,00 2060125.00 2060125.00 100
Всього 9 019,6 2 270,1 25,17