Житлово-комунальне господарство

Заплановано на рік

123 106,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

17 756,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 25 491,7 373,9 1,47 25491737.37 373925.47 1.47
2 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 11 026,8 1 982,5 17,98 11026770.00 1982472.20 17.98
3 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 5 000,0 0,0 0,00 5000000.00 0.00 0
4 Організація благоустрою населених пунктів 78 385,0 12 513,4 15,96 78385028.33 12513388.33 15.96
5 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 3 203,3 2 886,6 90,11 3203310.55 2886636.33 90.11
Всього 123 106,8 17 756,4 14,42