Витрати бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

1 464 652,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

362 677,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Надання кредиту 110,4 0,0 0,00 110400 0 0
2 Заробітна плата 6 876,9 2 161,6 31,43 6876918.85 2161589.98 31.43
3 Нарахування на оплату праці 1 526,7 486,4 31,86 1526698.31 486363.56 31.86
4 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 13 130,4 7 004,7 53,35 13130438.37 7004745.54 53.35
5 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 080,8 1 506,5 72,40 2080849.64 1506455.01 72.4
6 Продукти харчування 91 224,8 13 891,2 15,23 91224788.37 13891248.79 15.23
7 Оплата послуг (крім комунальних) 64 708,5 37 655,0 58,19 64708513.72 37654966.29 58.19
8 Видатки на відрядження 1 087,1 69,9 6,43 1087098 69889.85 6.43
9 Оплата теплопостачання 4 706,4 1 552,5 32,99 4706387.14 1552536.77 32.99
10 Оплата водопостачання та водовідведення 359,8 88,5 24,60 359781 88465.28 24.6
11 Оплата електроенергії 1 099,4 262,9 23,91 1099446 262944.68 23.91
12 Оплата природного газу 0,0 0,0 0,00 0 0 0
13 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 124,4 38,0 30,55 124401.86 38028.34 30.55
14 Оплата енергосервісу 0,0 0,0 0,00 0 0 0
15 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 6 262,9 0,0 0,00 6262916 0 0
16 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 162,2 44,6 27,50 162219 44608 27.5
17 Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 0,0 0,0 0,00 0 0 0
18 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 450,0 48,4 10,76 450000 48416.58 10.76
19 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
20 Виплата пенсій і допомоги 0,0 0,0 0,00 0 0 0
21 Інші виплати населенню 0,8 0,8 100,00 756 755.84 100
22 Інші поточні видатки 3 090,2 1 112,4 36,00 3090224.24 1112353.86 36
23 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 96 609,9 9 608,5 9,95 96609872.01 9608549.66 9.95
24 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 110 120,3 8 193,1 7,44 110120283 8193073.25 7.44
25 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 209 674,3 89 886,5 42,87 209674292.37 89886500.48 42.87
26 Капітальний ремонт інших об`єктів 349 619,8 54 750,9 15,66 349619829.95 54750881.33 15.66
27 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 86 348,4 19 058,1 22,07 86348369.33 19058063.95 22.07
28 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 405 380,0 112 995,3 27,87 405380032 112995250.7 27.87
29 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 9 019,6 2 270,1 25,17 9019593 2270125 25.17
30 Капітальні трансферти населенню 988,9 60,0 6,07 988900 60000 6.07
31 Повернення кредиту -110,4 -67,9 61,50 -110400 -67900 61.5
32 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань 24 986,2 0,0 0,00 24986192 0 0
33 Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов`язань -24 986,2 0,0 0,00 -24986192 0 0
34 Запозичення 0,0 0,0 0,00 0 0 0
35 Погашення запозичення 0,0 0,0 0,00 0 0 0
36 Нерозподілені видатки 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 1 464 652,6 362 677,9 24,76
 Завантажити в Excel