Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

0,0 тис. грн.