Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Заплановано на рік

9 939,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

9 939,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 9 939,9 9 939,9 100,00 9939875.00 9939875.00 100
Всього 9 939,9 9 939,9 100,00