Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Заплановано на рік

2 500,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 2 500,0 0,0 0,00 2500000.00 0.00 0
Всього 2 500,0 0,0 0,00