Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Заплановано на рік

22 700,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

15 477,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 981,6 1 027,6 51,86 1981550.00 1027640.00 51.86
2 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 20 718,5 14 449,5 69,74 20718450.00 14449546.25 69.74
Всього 22 700,0 15 477,2 68,18