Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

31 530,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

11 206,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 751,9 2 608,7 94,80 2751880.00 2608707.92 94.8
2 Оплата послуг (крім комунальних) 4 176,4 285,1 6,83 4176375.00 285073.42 6.83
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 24 459,1 8 285,5 33,87 24459060.00 8285501.53 33.87
4 Інші поточні видатки 143,1 27,2 19,01 143100.00 27184.43 19.01
Всього 31 530,4 11 206,5 35,54