Заходи з енергозбереження

Заплановано на рік

12 809,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

2 476,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 809,4 804,5 99,39 809387.00 804460.21 99.39
2 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 000,0 673,8 33,69 2000000.00 673757.41 33.69
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 9 999,6 998,2 9,98 9999613.00 998164.63 9.98
Всього 12 809,0 2 476,4 19,33