Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Заплановано на рік

997,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

57,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 179,0 11,5 6,42 179000.00 11500.00 6.42
2 Оплата послуг (крім комунальних) 92,5 0,0 0,00 92500.00 0.00 0
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 545,4 46,1 8,45 545420.00 46057.39 8.45
4 Інші поточні видатки 180,7 0,0 0,00 180700.00 0.00 0
Всього 997,6 57,6 5,77