Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Заплановано на рік

2 010,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

185,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 326,6 40,0 12,25 326550.00 40040.00 12.25
2 Оплата послуг (крім комунальних) 332,5 17,5 5,26 332500.00 17500.00 5.26
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 351,0 128,1 9,48 1350992.00 128055.76 9.48
Всього 2 010,0 185,6 9,23