Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Заплановано на рік

1 245,2 тис. грн.

Виконано за I півріччя

303,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 144,9 0,0 0,00 144920.00 0.00 0
2 Оплата послуг (крім комунальних) 910,3 283,8 31,18 910315.00 283825.40 31.18
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 190,0 19,9 10,47 190000.00 19875.00 10.47
Всього 1 245,2 303,7 24,39