Реалізація Національної програми інформатизації

Заплановано на рік

31 718,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

6 463,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 848,8 322,0 37,94 848777.00 321990.62 37.94
2 Оплата послуг (крім комунальних) 30 869,8 6 141,3 19,89 30869830.00 6141335.85 19.89
Всього 31 718,6 6 463,3 20,38