Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Заплановано на рік

445 066,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

132 346,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 445 066,5 132 346,8 29,74 445066540.00 132346751.68 29.74
Всього 445 066,5 132 346,8 29,74