Інші заходи у сфері електротранспорту

Заплановано на рік

455 731,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

227 587,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 455 731,0 227 587,4 49,94 455731024.00 227587359.07 49.94
Всього 455 731,0 227 587,4 49,94