Інші заходи у сфері автотранспорту

Заплановано на рік

29 339,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

15 912,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 29 339,1 15 912,1 54,24 29339100.00 15912101.68 54.24
Всього 29 339,1 15 912,1 54,24