Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Заплановано на рік

47 878,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

7 703,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 6 468,0 2 259,0 34,93 6468040.00 2258982.50 34.93
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 41 395,4 5 438,0 13,14 41395446.00 5437972.51 13.14
3 Інші поточні видатки 15,0 6,3 42,00 15000.00 6306.00 42
Всього 47 878,5 7 703,3 16,09