Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Заплановано на рік

53,3 тис. грн.

Виконано за I півріччя

22,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 53,3 22,5 42,21 53330.00 22485.00 42.21
Всього 53,3 22,5 42,21