Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Заплановано на рік

26 000,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

12 957,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26 000,0 12 957,5 49,84 26000000.00 12957539.85 49.84
Всього 26 000,0 12 957,5 49,84