Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Заплановано на рік

8 938,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

7 535,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 600,0 0,0 0,00 600000.00 0.00 0
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 8 338,5 7 535,1 90,37 8338481.00 7535143.02 90.37
Всього 8 938,5 7 535,1 84,30