Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Заплановано на рік

1 658,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

85,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 158,6 13,9 8,76 158637.00 13877.86 8.76
2 Інші виплати населенню 1 500,0 72,0 4,80 1500000.00 72000.00 4.8
Всього 1 658,6 85,9 5,18