Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Заплановано на рік

3 384,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

59,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 699,6 47,6 6,80 699581.00 47574.25 6.8
2 Оплата послуг (крім комунальних) 2 547,7 11,5 0,45 2547731.00 11523.60 0.45
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 135,0 0,0 0,00 135000.00 0.00 0
4 Інші поточні видатки 2,1 0,0 0,00 2102.00 0.00 0
Всього 3 384,4 59,1 1,75