Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Заплановано на рік

6 229,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

1 943,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 3 661,3 1 262,3 34,48 3661328.00 1262348.77 34.48
2 Нарахування на оплату праці 805,5 290,3 36,04 805492.00 290300.70 36.04
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 605,7 18,6 3,07 605715.00 18563.65 3.07
4 Оплата послуг (крім комунальних) 711,3 139,1 19,56 711278.00 139108.20 19.56
5 Оплата теплопостачання 351,0 195,1 55,58 351013.00 195116.58 55.58
6 Оплата водопостачання та водовідведення 4,1 1,1 26,83 4132.00 1132.41 26.83
7 Оплата електроенергії 89,8 36,1 40,20 89758.00 36127.56 40.2
8 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1,0 0,4 40,00 1034.00 427.55 40
Всього 6 229,8 1 943,1 31,19