Фінансова підтримка театрів

Заплановано на рік

28 719,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

10 914,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 28 719,5 10 914,0 38,00 28719468.00 10914002.01 38
Всього 28 719,5 10 914,0 38,00