Заплановано на рік

122 151,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

46 491,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Фінансова підтримка театрів 28 719,5 10 914,0 38,00 28719468.00 10914002.01 38
2 Забезпечення діяльності бібліотек 34 274,2 14 473,0 42,23 34274195.00 14473005.63 42.23
3 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 6 229,8 1 943,1 31,19 6229750.00 1943125.42 31.19
4 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 49 543,9 19 101,9 38,56 49543866.00 19101932.27 38.56
5 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 3 384,4 59,1 1,75 3384414.00 59097.85 1.75
Всього 122 151,7 46 491,2 38,06