Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Заплановано на рік

168 655,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

93 016,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 181,0 16,3 9,01 181014.00 16295.00 9.01
2 Оплата послуг (крім комунальних) 691,3 105,1 15,20 691277.00 105076.87 15.2
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 519,5 629,7 41,44 1519520.00 629652.90 41.44
4 Інші виплати населенню 166 193,6 92 245,9 55,51 166193566.00 92245890.16 55.51
5 Інші поточні видатки 70,0 19,9 28,43 70000.00 19852.14 28.43
Всього 168 655,4 93 016,8 55,15