Інші заходи та заклади молодіжної політики

Заплановано на рік

497,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

236,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9,4 0,0 0,00 9400.00 0.00 0
2 Інші виплати населенню 488,0 236,3 48,42 488000.00 236300.00 48.42
Всього 497,4 236,3 47,51