Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

Заплановано на рік

330,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

17,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 224,8 17,2 7,65 224788.00 17245.00 7.65
2 Оплата послуг (крім комунальних) 105,9 0,0 0,00 105920.00 0.00 0
Всього 330,7 17,2 5,20