Заходи державної політики з питань сім'ї

Заплановано на рік

305,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

173,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 299,9 167,5 55,85 299923.00 167526.36 55.85
2 Оплата послуг (крім комунальних) 6,0 6,0 100,00 6000.00 6000.00 100
Всього 305,9 173,5 56,72