Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

Заплановано на рік

18 288,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

8 507,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 10 754,6 5 138,7 47,78 10754590.00 5138675.69 47.78
2 Нарахування на оплату праці 2 366,0 1 134,3 47,94 2366010.00 1134287.26 47.94
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 162,7 54,6 33,56 162651.00 54575.70 33.56
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 40,5 26,4 65,19 40527.00 26409.57 65.19
5 Продукти харчування 2 846,8 1 411,8 49,59 2846785.00 1411831.68 49.59
6 Оплата послуг (крім комунальних) 690,2 171,4 24,83 690151.00 171419.33 24.83
7 Видатки на відрядження 4,9 1,2 24,49 4948.00 1152.00 24.49
8 Оплата теплопостачання 560,0 273,1 48,77 560043.00 273111.79 48.77
9 Оплата водопостачання та водовідведення 123,4 60,9 49,35 123440.00 60932.17 49.35
10 Оплата електроенергії 400,6 163,7 40,86 400565.00 163730.66 40.86
11 Оплата природного газу 311,6 63,9 20,51 311609.00 63880.47 20.51
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 18,0 4,9 27,22 17965.00 4871.96 27.22
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 9,3 2,4 25,81 9250.00 2400.00 25.81
Всього 18 288,5 8 507,3 46,52