Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Заплановано на рік

82,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

58,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші виплати населенню 82,7 58,6 70,86 82700.00 58565.44 70.86
Всього 82,7 58,6 70,86