Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Заплановано на рік

16 081,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

2 993,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 14 732,0 2 952,8 20,04 14732028.00 2952791.96 20.04
2 Інші виплати населенню 1 306,9 0,0 0,00 1306872.00 0.00 0
3 Інші поточні видатки 42,8 40,7 95,09 42772.00 40669.44 95.09
Всього 16 081,7 2 993,5 18,61