Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

Заплановано на рік

3 525,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

1 692,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 525,5 1 692,4 48,00 3525450.00 1692419.00 48
Всього 3 525,5 1 692,4 48,00