Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Заплановано на рік

65 440,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

26 275,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 65 440,7 26 275,9 40,15 65440744.00 26275946.11 40.15
Всього 65 440,7 26 275,9 40,15