Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Заплановано на рік

26 745,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

23 963,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26 745,1 23 963,1 89,60 26745140.00 23963149.88 89.6
Всього 26 745,1 23 963,1 89,60