Інші програми та заходи у сфері освіти

Заплановано на рік

37 593,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

11 597,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 127,8 5 699,1 62,44 9127834.00 5699089.23 62.44
2 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 247,1 246,9 99,92 247100.00 246861.00 99.92
3 Оплата послуг (крім комунальних) 27 802,3 5 447,2 19,59 27802299.00 5447248.17 19.59
4 Інші виплати населенню 416,3 204,5 49,12 416300.00 204530.00 49.12
Всього 37 593,5 11 597,7 30,85