Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Заплановано на рік

125 773,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

60 022,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 100 688,0 48 262,3 47,93 100688031.00 48262285.59 47.93
2 Нарахування на оплату праці 22 151,4 10 595,2 47,83 22151369.00 10595158.28 47.83
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 83,9 21,2 25,27 83940.00 21236.00 25.27
4 Оплата послуг (крім комунальних) 1 870,8 419,9 22,44 1870759.00 419902.05 22.44
5 Оплата теплопостачання 979,4 724,3 73,95 979434.00 724257.64 73.95
Всього 125 773,5 60 022,8 47,72